Welkom bij IKC Maria Louise;

Spelen én leren in een ruime jas! 

'Ieder kind verdient het om met veel plezier naar ons IKC te gaan en uitgedaagd te worden om zijn/haar eigen talent verder te ontwikkelen. Dit is waar wij ons als team voor inzetten'.

Per 11 januari 2023 vormen Koningin Wilhelminaschool Transvaal en Sinne Transvaalstraat:
IKC Maria Louise

Wij zijn een modern christelijk Integraal Kindcentrum (IKC) met een open karakter waar iedereen welkom is. Met een enthousiast en professioneel team geven wij door de weeks opvang én onderwijs aan ruim 230 kinderen verdeeld over twee dagopvanggroepen (0-4 jaar), een speelleergroep (2-4 jaar) en negen onderwijsgroepen (4-12 jaar). Daarnaast bieden we ook voorschoolse- en buitenschoolse opvang. 

Kernwaarden van IKC Maria Louise:
De drie belangrijkste waarden die de basis vormen voor ons denken én doen:

Veiligheid geborgenheid
Persoonlijke ontwikkeling autonomie, bloei, verwondering, competentie
Verbinding ontmoeten, samenwerken, relatie

Laatste nieuws

Info over kinderopvang Uw kind aanmelden