Schooltijden

Onze schooltijden schooljaar 2023-2024

Op ons IKC geldt een vijf gelijkje dagen model:

Alle groepen hebben hetzelfde rooster

  • Groepen 1 t/m 8; maandag t/m vrijdag van 08.25 - 14.00 uur.

Naar binnen gaan

  • De deuren gaan 's ochtends om 08.15 uur open. Dit geldt zowel voor de deur van het schoolplein, als de deur van ons 'gele' gebouw. Kinderen die eerder op school aanwezig zijn kunnen dan alvast spelen op het plein.

Opvang

Voorschoolse opvang
De VSO is voorschooltijd om 07.30 uur - 08.15 geopend. 

Buitenschoolse opvang

BSO wordt na schooltijd georganiseerd door Sinne. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvangmogelijkheid tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

Dag  Tijdsblok
Maandag 08.25 - 14.00uur
Dinsdag 08.25 - 14.00uur
Woensdag 08.25 - 14.00uur
Donderdag 08.25 - 14.00uur
Vrijdag 08.25 - 14.00uur