Contact school en ouders / ouderbetrokkenheid

Binnen ons ikc nemen ouders een belangrijk plaats in. We willen dat iedereen zich welkom voelt en dat we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen en inzetten: goed onderwijs. Op school is merkbaar dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn. Zo worden alle leerlingen persoonlijk door de leerkracht verwelkomd voordat ze het klaslokaal ingaan en staan de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 voor schooltijd buiten op het schoolplein. Op deze manier zijn onze leerkrachten toegankelijk naar zowel de leerlingen als ouders toe. Daarnaast wordt er maandelijks een ‘inloop’ georganiseerd. Tijdens deze inloop krijgen ouders koffie en kunnen ze het gemaakte werk van hun kind bekijken, is er een informatiebijeenkomst aan het begin van het schooljaar en worden projecten standaard met ouders afgesloten. Ouders worden vroegtijdig meegenomen in de ontwikkeling van hun kind en er ligt een kracht in de informele manier waarop ouders tegemoet getreden worden, even telefonisch contact, directeur staat dagelijks om 08.15 uur en 14.00 uur voor de school. Veel onderdelen van samenwerken met ouders is erg vanzelfsprekend bij ons op school. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd waarbij leerlingen zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig zijn. Dit sluit goed aan bij het doel om het leren beter zichtbaar te maken. Volgens Hattie (2012) kan een leerling drie vragen beantwoorden als het leerproces zichtbaar gemaakt wordt: (1) Waar ga ik heen? (2). Waar sta ik nu? (3) wat is mijn volgende stap.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren

Om de betrokkenheid van ouders te vergroten heeft de school heldere communicatie met ouders. Vanaf schooljaar 2021 - 2022 maken wij gebruik van Social Schools; samenwerken aan beter onderwijs. Vanuit Social School hebben wij nu een nieuwe website en een School App. Alle communicatietools voor onze school overzichtelijk op één plek in een afgesloten omgeving. Daarnaast hebben wij een maandelijkse nieuwsbrief en maken we gebruik van Linkedin en Twitter. Als KWS Transvaal sturen wij via Twitter korte berichten en hebben wij de ambitie om een grote groep ouders hiermee te bereiken. Daarnaast willen wij als IKC graag 'laagdrempelig', 'toegankelijk' en 'gastvrij' zijn voor onze ouders. We organiseren maandelijks een inloop en twee avonden per schooljaar een inloopavond.

Inloopavond
Vrijwel direct aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er een inloopavond gehouden in onze school. U maakt dan kennis met de betrokken leerkracht(en) van uw kind(eren) en uw kind(eren) informeren u over de werkwijze in hun groep.

Schoolkalender
Voor het begin van het nieuwe schooljaar wordt de schoolkalender gedeeld. Hierop vindt u alle belangrijke informatie en data voor dat betreffende schooljaar. U hebt dan altijd een handig overzicht bij de hand van de lesvrije dagen, vakanties, belangrijke gebeurtenissen en andere belangrijke informatie. 

School-app - Social Schools
Wij versturen alle informatie (mededelingen en nieuwsbrieven) digitaal naar ouders met de gratis School app; Social Schools. Dit is een app voor ouderbetrokkenheid, de berichten kunt u ontvangen op uw mobiele telefoon, tablet of via een PC. Het is heel makkelijk voor u om op de hoogte te blijven. Alle berichten komen direct aan én u kunt - in tegenstelling tot briefjes - de berichten niet kwijtraken! Alles wat u met elkaar deelt binnen Social Schools is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Als uw e-mailadres bij ons op school bekend is, ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging en krijgt u toegang tot de groep van uw kind.

Nieuwsbrieven
De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd. Deze staat vol met belangrijke berichten, mededelingen en een agenda voor de komende maand. De nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op de website en Social Schools.

Website
Onze website is bedoeld voor de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, de leerlingen zelf, eventuele belangstellenden en ouders die een verantwoorde schoolkeuze willen maken. Op de website vindt u o.a. algemene informatie van ons IKC, en de uitgegeven nieuwsbrieven en jaarkalender.