OR

De Ouderraad wil binnen IKC Maria Louise fungeren als ondersteuning van het schoolteam bij activiteiten. Elk jaar zijn activiteiten als het sinterklaasfeest, de kerstviering, het versieren van de school, de projectweek, knutselen, sport- en speldagen, uitstapjes enzovoort niet mogelijk zonder de enthousiaste hulp van ouders. De OR speelt hierbij een belangrijke rol, onder andere door het mobiliseren en aansturen van ouders, maar ook financieel, middels de ouderbijdrage. Daarnaast is de OR als klankbord erg belangrijk voor de school. De OR vertegenwoordigt en verduidelijkt de belangen van de ouders in al haar facetten. Eens per periode wordt er vergaderd, waarbij altijd een afgevaardigde van het team aanwezig is. Diverse activiteiten worden besproken die de kinderen aangaan, zoals hierboven besproken. De voorzitter leidt de vergadering. Er is een secretaris en een penningmeester. In principe hebben ouders voor een periode van twee jaar zitting in de OR. Het laatste nieuws van de Ouderraad is altijd te lezen op deze website. 

Onze Ouderraad bestaat uit:

Jacqueline Logjes-Doedel

Voorzitter OR

Mirjam Dijkstra

Penningmeester OR

Antoinette Draaisma

Algemeen OR-lid

Fardau Laskewitz

Algemeen OR-lid

Linde Bilijam

Algemeen OR-lid

Jeltine Boomsma

Algemeen OR-lid

Anja Dijkstra

Leerkracht groep 1-2 A, Jonge kind specialist

Meer info