Ons onderwijs

Op basis van ons leerlingenaantal kunnen wij 9 groepen formeren. Op onze school werken wij met jaargroepen, dat wil zeggen dat de leerlingen op basis van dezelfde leeftijd bij elkaar zitten. Afhankelijk van het aantal kinderen in één jaargroep kiezen we soms voor het splitsen van een groep en/of indelen in een combinatiegroep.

Het schooljaar 2023 - 2024 wordt naast de jaargroepen gestart met combinatiegroepen in de onderbouw, namelijk groep 1-2A & 1-2B. De groepen 1 t/m 3 noemen wij onderbouw. Groep 4, 5, 6, 7 & 8 noemen we bovenbouw. Dit heeft mede te maken door de professionele leergemeenschappen (PLG) binnen onze school. 

“Een professionele leergemeenschap verwijst naar het permanente samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van leerkrachten en schoolleiding, om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren. (Verbiest, 2008)

Met onze enthousiaste en betrokken leerkrachten geven wij elke dag goed onderwijs aan ruim 220 kinderen verdeeld over 9 groepen. Het team van IKC Maria Louise bestaat totaal uit 20 personen (zie ook : Ons team)