MR & GMR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht orgaan op een basisschool. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR heeft als doel het (be-)oordelen over de voorstellen/beleidslijnen en ontwikkelingen zoals die door de directie en/of het bestuur worden uitgezet en de manier waarop dit wordt uitgevoerd. Hiervoor heeft de MR-instemmingsrecht en adviesrecht. De taak van de MR houdt onder meer in: gevraagd en ongevraagd advies geven over de meest uiteenlopende schoolse zaken aan het bestuurinstemmen met bepaalde beleidsvoornemens van het bestuur. 

Onze Medezeggenschapsraad bestaat uit:

Jeroen Smits

Voorzitter MR

Meer info

Jos van Dalfsen

Algemeen MR-lid

Kim Vogelzang

Algemeen MR-lid

Meer info

Sandra van der Pol

Leerkracht groep 2C

Meer info

Janna Reitsma-Ntayiya

Leerkracht groep 7, Allround leerkracht

Meer info

Irene Baars

Leerkracht 6

Meer info

MR Documentatie:

Notulen Schooljaar 2023 - 2024
 

 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):
Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de veertien scholen van de vereniging (PCBO Leeuwarden e.o.). Deze GMR houdt zich bezig met beleidszaken die school overstijgend zijn. Uit de MR-en van de zestien scholen voor PCBO Leeuwarden e.o. worden de leden van de GMR gekozen.

Vanuit IKC Maria Louise zit in de GMR:

Janna Reitsma-Ntayiya

Leerkracht groep 7, Allround leerkracht

Meer info