IKC-gids

IKC Maria Louise: 'Spelen én leren in een ruime jas'

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De (basis)schooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Gedurende de tijd dat uw kind op IKC Maria Louise zit, willen wij er met elkaar; kinderen, leerkrachten en ouder(s) en/of verzorger(s) voor zorgdragen dat uw kind een veilige en plezierige werk- en leefomgeving ervaart. Daar werken wij op verschillende manieren aan. IKC

Deze schoolgids 2023-2024 is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij ons IKC. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie ons IKC werkt en wat u van ons mag verwachten.

In deze IKC gids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. Wij hopen dat u deze gids met plezier zult lezen om zo een goed beeld te krijgen van wat er op ons IKC gebeurt. Voor een nadere toelichting of uitleg bent u van harte welkom op IKC Maria Louise!

Deze IKC gids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier,
Namens het team van IKC Maria Louise,

Patrick Westerdijk
Schoolleider 

Klik hier voor de IKC gids 2023-2024 (Deze is helaas nog niet beschikbaar)