Onze pijlers

Spel & bewegen
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier voldoende bewegen en zich motorisch optimaal ontwikkelen. Het welbevinden van het kind staat hierin centraal. Met sport en bewegen verbeteren we niet alleen de gezondheid, motoriek en het welbevinden van onze kinderen, maar dit draagt ook bij aan hun sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Dit blijkt uit:
• Eigentijds bewegingsonderwijs
• Sportieve professionals
• Workshops/gastlessen
• Buurtsportcoach

 

Kunst & cultuur
De directe speel- en leefomgeving van de kinderen bevindt zich in een authentieke, cultuurrijke wijk. Dit is niet alleen terug te zien in ons gebouw en de wijk, maar ook in ons aanbod:
• Kijkdagen
• Projecten
• Kunst en cultuur coach
• Muziek

 

Groen & natuur
Met oog voor groen en natuur hebben we binnen ons IKC op een duurzame manier een groen speelplein gerealiseerd. Op dit groene speelplein worden de zintuigen van onze kinderen geprikkeld. Daarnaast is ons plein ingericht voor:
• kruipen en rollen
• balanceren
• waterspel
• zandspel en rollenspel
• verkeersparcours